Kategori:Upphovsrätt: Fri användning inom lajv

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Denna kategori innehåller musik som får användas fritt inom lajvarenan, förutsatt att de som använder eller sprider verken uppger upphovsmännen och att syftet är icke-kommersiellt. Det innebär exempelvis att sångerna fritt får tryckas i lajvsånghäften. Mycket begränsad textbearbetning för att anpassa sången till en viss lajvkampanj tillåts, exempelvis utbyten av geografiska namn, men det är bäst att fråga upphovsmännen först innan något sådant görs.

Utanför lajvarenan är verken fortfarande skyddade, se Kategori:Upphovsrätt: Skyddat verk.