Vår Freja

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Vår Freja är en meditativ bönevisa/blotvisa till gudinnan Freja skriven av Solvej von Malmborg. Den är i viss mån inspirerad av fornnordiska versmått, främst fornygdislag, men det enda tecknet på det är egentligen graden av allitteration och ett inrim.

Slaskinspelning med mycket brus: https://soundcloud.com/vitterhorn/var-freja

Vår Freja

Vår Freja
Text: Solvej von Malmborg
Musik: Solvej von Malmborg

Huvuddel:

Rågens väktare
Fruktens främjare
Älskogens gnista
Kärlekens källa
Fallnas höstare
Sejdens mästare
Gudarnas falk
Vår Freja.

Mellandel:

Du har kraften att skapa,
du har makten att skörda.
Visa din goda vilja,
vän av välgång och gröda.

Visan är tänkt att repeteras tills man är nöjd. Man kan välja att bara sjunga huvuddelen om och om igen, eller sticka in mellandelen mellan repetitionerna. Dessutom kan båda delarna sjungas samtidigt. Förslagsvis kan man även sjunga kvinten på "O" fyra gånger per runda.