Lajvmusik:Upphovsrätt

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Längst ner på denna sida finns en länk till en beskrivning av den Creative Commons-licens som i allmänhet gäller på dessa sidor, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Enligt den får innehållet endast användas för icke-kommersiellt bruk och enbart om man uppger upphovspersonerna, och ingen bearbetning får göras.

För sångtexter och melodier kan andra villkor gälla. Till varje sida bör därför en länk finnas till den upphovsrättskategori som gäller. På en sida utan kategori ska man betrakta det som att musiken har okänd upphovsrättslig ställning, varför man ska anta att den är skyddad av upphovsrätten, snarare än att det är fritt fram.

Nedan beskrivs de olika upphovsrättskategorier som finns på lajvmusikwikin i nuläget.

Upphovsrätt: Fritt verk (ålder)

Denna kategori innehåller musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten. I Sverige och i många andra länder främst EU-länder gäller upphovsrätt till ett verk under upphovspersonens livstid och till och med 70 år efter dennes dödsår. Därefter kan verket fritt framföras, bearbetas, spelas in med mera.

Upphovsrätt: Fritt verk (licens)

Denna kategori innehåller musik som upphovspersonerna har släppt fria på eget initiativ. Det är tillåtet använda, sprida och bearbeta musiken utan att någon ägare behöver ersättas ekonomiskt eller att någon upphovsperson behöver tillfrågas. Upphovspersonerna har dock fortfarande kvar sin ideella rätt, vilket innebär att de har rätt att bli namngivna när verket används och rätt att slippa utsättas för att någon gör kränkande ändringar i verket eller att någon gör verket tillgängligt på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang. Läs mer om fritt innehåll på Wikipedia och om ideell rätt på sajten Bonus.

Upphovsrätt: Skyddat verk

Denna kategori innehåller musik som är skyddad av upphovsrättslagen och där inget medgivande om publicering på lajvmusikwikin har getts från upphovspersonerna. På sidor i denna kategori finns därför inga sångtexter publicerade, men ofta hänvisas läsaren till en annan publikation, exempelvis en tryckt sångbok. De som har upphovsrätt till verken har i enlighet med upphovsrättslagen ensamrätt att bestämma hur de får användas. Läs om upphovsrätten på sajten Bonus.

Upphovsrätt: Publicerat med tillstånd

Denna kategori innehåller musik som är skyddad av upphovsrätten men som har lagts upp på lajvmusikwikin med tillstånd av upphovspersonerna, alternativt att det gäller material som upphovspersonerna har tillåtit icke-kommersiell spridning av på annat sätt. Texter och eventuella noter publiceras under Creative Commons-licensen Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Upphovspersonerna har därmed godkänt icke-kommersiell spridning av texter och eventuella noter som publiceras på wikin, förutsatt att de som använder eller sprider verken uppger upphovspersonerna och inte förändrar materialet. Det innebär exempelvis att sångerna får tryckas i icke-kommersiella lajvsånghäften. Mycket begränsad textbearbetning för att anpassa sången till en viss lajvkampanj tillåts oftast, exempelvis utbyten av geografiska namn, men det rätta och det som är mest schyst är att först fråga upphovspersonerna innan bearbetningar görs.

För mer information om det upphovsrättsliga läget, se Upphovsrätt: Skyddat verk.