Åh, kämpe, du vandrar ej mer

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Åh, kämpe, du vandrar ej mer eller Hyllning till den fallne kämpen skrevs efter Kampen i ringen 2014 av Solvej von Malmborg, som också har skrivit några textvarianter.

För att göra visan till en personlig gravölsvisa kan ordet "kämpe" bytas ut mot ett personnamn.

I förfäders hallar (polyteistisk)

Länk till inspelning med Solvej von Malmborg

Åh, kämpe, du vandrar ej mer
Dina steg ibland oss har ta'tt slut
Av sång och skratt och slit och kamp
vet din jordiska kropp intet mer.

  Men i förfäders hallar, där bjuds du på mjöd
  och man skålar och gläds åt din jordiska död
  Och när gudarnas droppar till oss sipprar ner
  av sorg och av saknad vi minns intet mer!

Åh, kämpe, din gärning var god
och du banade vägen för oss
I sång och skratt och slit och kamp
ska vi vandra uti dina spår.

  För i förfäders hallar...

  Ja, i förfäders hallar...

I förfäders salar (förfadersdyrkan)

Att "hallar" byts ut mot "salar" i den här versionen beror på idiomets förekomst i andra visor i skaegikulturen (Krigshjärta).

Åh, kämpe, du vandrar ej mer
Dina steg ibland oss har ta'tt slut
Av sång och skratt och slit och kamp
vet din jordiska kropp intet mer.

Men i förfäders salar, där bjuds du på mjöd
och man skålar och gläds åt din jordiska död
Och när droppar från festen till oss sipprar ner
av sorg och av saknad vi minns intet mer!

Åh, kämpe, din gärning var god
och du banade vägen för oss
I sång och skratt och slit och kamp
ska vi vandra uti dina spår.

För i förfäders salar...

Ja, i förfäders salar...


I himmelens hallar (kristen och nyktrare)

Åh, kämpe, du vandrar ej mer
Dina steg ibland oss har ta'tt slut
Av sång och skratt och slit och kamp
vet din jordiska kropp intet mer.

Men i himmelens hallar, där bjuds du på fest
och man sjunger och gläds åt sin nykomna gäst
Och när himmelska toner till oss tränger ner
av sorg och av saknad vi minns intet mer!

Åh, kämpe, din gärning var god
och du banade vägen för oss
I sång och skratt och slit och kamp
ska vi vandra uti dina spår.

För i himmelens hallar...

Ja, i himmelens hallar...