Call Me Will

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Call Me Will är en engelskspråkig sång om ett irrbloss (engelska: will-o'-the-wisp eller will-o'-wisp) som lurar en kvinna att gå ner i ett träsk. Den är skriven av Eric Schrager, även känd som barden Drake Oranwood inom SCA.

Inspelning, noter med mera finns på Drake Oranwoods hemsida.

Call Me Will
© 2012 Eric Schrager
Musik: Eric Schrager
Text: Eric Schrager

Come to the window, my love, listen well, can you hear it?
Beckoning you is the voice that has haunted your dream.
Leave here the cross made of rowan; you’re guided by spirit!
Surely you’ll find what you’re seeking outside by the stream…

//: Feel the wind cut sharp through your dress, nothing you can hide that I can’t caress.
Come away, love… Have I a name? Call me Will. ://

Come, cross the bridge, follow Will, he can see that you’re aching.
Most wouldn’t notice, they’d say you’re a wisp of a girl.
Will loves a wisp and he knows when she’s ready for taking.
See how his song makes you dance as you smile and you twirl…

//: Like the river, pulled ever on, you’ll have walked so far when they know you’re gone
That they may, love, never track you down the hill. ://

See not the rags that I wear nor the leaves in my hair, love.
Will leads you on through the night by the sparks in his eyes.
Deep through the woods, just a bit further on and we’re there, love.
Will has prepared a delight, and for you, a surprise…

//: You are fire, burning within, all the heat you hold in that tender skin
Might allay, love, some of my heart’s icy chill. ://

Take a few steps in the mire, and you feel yourself sinking.
Will stops the fear in your eyes with a languorous kiss.
Child, did you not hear my warnings? Oh, what were you thinking?
No, you’re not thinking at all, Will has trapped you in bliss…

//: Into earth I’ll take you at last, and I’ll own you all and I’ll hold you fast
For I’m Fae, love, just close your eyes and be still. ://

Yes, I’m Fae, love, Will-of-the-Wisp… Call me Will.

Wille Vilse

En översättning till svenska av Solvej von Malmborg, godkänd av tonsättaren.

Länk till inspelning på SoundCloud

Call Me Will
© 2012 Eric Schrager
Musik: Eric Schrager
Text: Eric Schrager
Översättning: Solvej von Malmborg (2016)

1. Träd fram till fönstret, min kära, säg hör du min stämma?
Visst har du hört rösten förr i en gäckande dröm?
Lyssna, den kallar på dig - lämna rönnkorset* hemma!
Belöningen väntar på dig bortom bäckfårans ström...

//: Vinden smeker oblygt ditt hår
Jag vill komma närmre än vinden får
Ge dig hän och kom, överlåt dig till mig! ://

2. Kom över bron, följ med mig - jag kan känna din smärta,
den som du dolt bakom leendets benvita glans.
Med mina toner ska jag tränga in i ditt hjärta,
få dig att lämna all sorg i en virvlande dans...

//: När du bortom älven har nått
är för sent att spåra den väg du gått,
ingen hindrar dig att förlöpa med mig. ://

3. Låt inte blicken din vila för länge på mig, nu,
se bara lågan som brinner i lyktan jag bär.
Djupt in i skogen ska ljusskenet ledsaga dig nu!
Jag har berett dig en gåva som väntar dig där.

//: I dig flammar brännande het
en förunderlig låga av livfullhet -
Kan den smälta mitt grymma hjärta av is?

4. Ta några steg ut i myren, känn marken försvinna,
fjärran är kvalen och lidandet du kände nyss.
Kvar är blott skräcken som syns uti ögonen dina.
Den ska jag genast ta bort med en sövande kyss.

//: Uti djupet är du evigt min,
slut nu ögonen, kära, och somna in,
Du är fångad, fast i min kvävande famn. ://

Jag är ett irrbloss, vila för evigt i min famn.

"Rönnkors" är en traditionell amulett från de brittiska öarna, med ungefär samma symbolik som nordiska trollkors. Ordet i texten kan bytas ut mot ordet "trollkors" om man vill göra texten mer begriplig.

Ackord, E-moll

Vers:
 Em  | D | Em | D |
 Em  | D | Em | E7 |
 Am  | D | Em | Em |
 Am  | D | B7 | B7 |
Refräng:
 Em  | A | Em | D |
 Em C | D | Em | Em |
 Em  | A | Em | D |
 Em C | D | Em | Em |
Slutstrof:
 Em  | Bm | Em

Ackord, A-moll

Vers:
 Am  | G | Am | G |
 Am  | G | Am | A7 |
 Dm  | G | Am | Am |
 Dm  | G | E7 | E7 |
Refräng:
 Am  | D | Am | G |
 Am F | G | Am | Am |
 Am  | D | Am | G |
 Am F | G | Am | Am |
Slutstrof:
 Am  | Em | Am