Här ligger landet

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Här ligger landet eller Upplandssången är Upplands landsskapssång som har blivit anpassad för användning utanför Uppland, med särskild tanke på cordover i Krigshjärta-kampanjen, av Fabian Krümmel.

Upplandssången skrevs ursprungligen av Olof Thunman (1879-1944) till melodin från Carl-Michael Bellmans Fredmans sång nr 12 (Venus, Minerva), se YouTube. Den melodin är mycket lik "Ja, må hon/han leva". Den nya melodin skrevs av Oscar Solén (okänt levnadsspann) och har fått spridning som landskapssång för Uppland, särskilt inom Uplands nation vid Uppsala universitet.[1]

Upplandssången

Se här för noter med text, eller här för Olof Thunmans text.

Här ligger landet (neutral)

Text: Olof Thunman (1879-1944)
Musik: Oscar Solén (?-?)
Bearbetad text: Fabian Krümmel

1. Här ligger landet, landet med ära,
sagornas, minnenas, löftenas trakt;
hembygd, din fana glada vi bära.
Fladdre den högt emot skyarnas jakt!

//: Sjung den som kan det:
Här ligger landet,
Sjung om vår hembygd med skördar och järn. ://

2. Här just om våren lärkorna sjunga
så som på jorden man aldrig det hör,
medan kring slätten skogarna gunga,
väckta till jubel av vindarnas kör.

Sjung den som kan det...

3. Här just mot hösten tegarna bära
gyllene vete och gungande råg,
medan den bleka höstmånens skära
lyser de flyktande svanornas tåg.

Sjung den som kan det...

4. Var vi än vandra långt bort i världen,
vart vi än stäva på levnadens ström,
styr dock vår tanke jublande färden
hit till vår hembygd i längtan och dröm.

Sjung den som kan det...

Se sånghäftet Medborgarhymner - Episka sånger från Cordovien Fil:EpiskaKompanietMedborgarhymner.pdf.