Herr Mannelig

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Herr Mannelig (ibland stavat Herr Mannerlig) eller Bergatrollets frieri en visa av okänd ålder som har traderats till våra dagar. Den är en variant av ett mycket gammalt naturvisetema, som det finns flera varianter av i samlingen Sveriges medeltida ballader, där temat heter "Herr Magnus och havsfrun", beteckning SMB 26 / TSB A 59, och där Herr Mannelig är nummer 26 I. Varianten är nedtecknad i Södermanland, sjungen av en gammal blind gumma i fattighuset i Lunda på 1860-talet.


Garmarna har gjort en känd inspelning av Herr Mannelig. Visan har varit mycket populär i lajvsammanhang.

Metafortolkningar

Herr Mannelig

www.youtube.com/watch?v=xWY6GMYgGjI

1. Bittida en morgon innan solen upprann,
innan fåglarna började sjunga,
bergatrollet friade till fager ungersven,
hon hade en falskeliger tunga.

”Herr Mannelig, herr Mannelig
troloven i mig
För det jag bjuder så gärna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej."

2. "Eder vill jag giva de gångare tolv
som gå uti rosendelunden.
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem,
ej heller betsel uti munnen.

Herr Mannelig, herr Mannelig...

3. "Eder vill jag giva de kvarnarna tolv
som stå mellan Tillö* och Ternö.
Stenarna de äro av rödaste gull
och hjulen silverbeslagna.

Herr Mannelig, herr Mannelig...

4. "Eder vill jag giva ett förgyllande svärd
som klingar utav femton guldringar,
och strida huru i strida vill,
stridsplatsen skolen i väl vinna.

Herr Mannelig, herr Mannelig...

5. "Eder vill jag giva en skjorta så ny,
den bästa i lysten att slita.
Inte är hon sömnad av nål eller trå,
men virkat av silket det vita.

Herr Mannelig, herr Mannelig...

6. ”Sådana gåvor jag toge väl emot
om du vore en kristelig kvinna,
men nu så är du det värsta bergatroll
av Näckens och djävulens stämma”

Herr Mannelig, herr Mannelig...

7. Bergatrollet ut på dörren sprang,
hon rister och jämrar sig svåra.
Hade jag fått den fager ungersven
så hade jag mistat min plåga

Herr Mannelig, herr Mannelig...

- * Är i någon nedteckning istället "Tidö", se Stefan Lidéns utskrift.

Lajvvarianter

Fiktionsneutral

Vers 6 går att byta ut till nedanstående alternativ, som bland annat finns i Morgondagens Grynings sångbok.

6. ”Sådana gåvor jag toge väl emot
om du vore en dygdelig kvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
med trolldoms bedrägliga stämma”

”Herr Mannelig...”

Om man dessutom vill att versen ska rimma kan man sjunga såhär:

Men nu så är du det värsta bergatroll
som står uti världen att finna”

I den versionen förloras dock budskapet om att herr Mannelig genomskådar bergatrollets fagra ord.