Hjältar som bedjen

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Hjältar som bedjen är en textbearbetning som Fabian Krümmel har gjort med tanke på cordover i Krigshjärta-kampanjen. Verket är från 1832 och är även känt som Studentmarsch på Gustaf II Adolfs dödsdag. Musiken är skriven av Otto Fredrik Tullberg och originaltexten av Carl Wilhelm Böttiger.

Text: Carl Wilhelm Böttiger (1807-1878)
Musik: Otto Fredrik Tullberg (1802-1853)
Bearbetad text: Fabian Krümmel

1. Hjältar, som bedjen, striden och blöden!
Vaknen!Ty bräckt är seklernas graf.
Döden ger seger, seger ger döden,
Kraften ger dem, som fordom den gaf.
Stridernas åskor tunga ljunga,
Segrarnas hymn de unga sjunga.
Minne! O främst bland lagrarna sätt
Förfäder på stridens blodiga slätt!
Fallen I kämpar, som dem, och förblöden!
Er ära, i strid, ej dör i döden.

2. Se, hur de ordnar stridande leder!
Hör, hur en stridssång i gryningen ljöd!
Morgonens dimma täckelse breder,
Solen vill ej lysa fram deras död.
Sent den sin stråle tänder, - vänder
bort den med skräck från stridens bränder.
Ljuset och mörkret sin tvekamp i dag
Kämpa i ärans blodiga slag.
Kommande åldrar! O bedjen, O biden!
Er gäller den hårda, heta striden.

3. Fäder ni föll, ert verk skall ej falla,
Stundernas praktverk må ramla till grus!
Tag vid allt heligt d af oss alla,
Lifvet att offra för seger och ljus!
Skuggorna gladt vår skara svara,
Grafvarnas djup må klara vara!
Fosterland! Kräfver du vårt dyra blod,
Dig vi det gifva med leende mod.
Trygga vi framgå mot hotande öden
Likt förfäder: ”Ära i döden”!

Se sånghäftet Medborgarhymner - Episka sånger från Cordovien, Fil:EpiskaKompanietMedborgarhymner.pdf.

För originaltext, se Wikisource.