Levin Christian Wiedes vissamling

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Levin Christian Wiedes vissamling. En studie i 1800-talets folkliga vissång av Jan Ling är en vissamlingen som innehåller cirka 450 sånger som nedtecknats av pastorsadjunkten och folkmusikinsamlaren Levin Christian Wiede och hans medarbetare vid mitten av 1800-talet. Boken utkom ursprungligen 1965 i Uppsala universitets skriftserie Studia Musicologica Upsaliensia och är en bearbetning av Jan Lings licentiatavhandling. Den finns numera publicerad av Svenskt visarkiv som onlinepublikation.

Länkar

Innehållsförteckning

Detta är ett register över texternas första rad, och i vissa fall även sångens titel.

Ack ack se hur jag är bunden (flera varianter)
Ack, att jag kunde så min sak i werlden föra
Ack damon mig tyckes att vintren är lång
Ack Du min vän och hjertans flicka
Ack du min vän och ädla ros
Ack har du ej vilja att blifva min brud (flera varianter)
Ack Herre Gud Fader
Ack Herre huru länge skall jag ensammen gå (flera varianter)
Ack huru skall det gå
Ack, högaste himmel och fallande jord flera varianter)
Ack, högaste himmel och lågaste jord (flera varianter)
Ack, hör du lilla Herde täck
Ack hör du täcka flicka
Ack lifvet tungt och sorgligt är
Ack, lycklig, du Landtman
Ack menlösa toner
Ack om jag kunde komma (flera varianter)
Ack om jag kunde skrifva
Ack om jag kunde önska mig
Ack, täckaste flicka utvaldaste vän
Ack, ängslan, nöd och jemmer
Ack Östragötland och Finspånga län (flera varianter)
Adjö hulda fader Adjö hulda Mor
Adjö min lilla flicka
Af hjertat jag dig älskar
Agneta och havsmannen
Allsingen flicka lastar jag
Allt uti Juni månad
Alonzo och Imogine
Ankarström han laddade pistolerna twå
Att älska trolösa Mathilda
Axel och Valborg
Bonddrängen
Bonden gick sig åt villande skog
Bonden han körd’ åt skogen efter ved
Bonden och räven
Bondens getpiga hon lulla vall fär
Broder prövar syster
Bränvin är mitt enda gull
Buon gjorno mio Signor
De blomstrande dagar uti min ungdomstid
(nr 304) 45
De lekte Gulltärning
De två systrarna
Den bortsålda
Den fromma fru Signild (flera varianter)
Den lefver helt förnöjder
Den sjunde December då skuggan synes (syntes) lång
Den unga Rossinnan var dygdig och skön
Der kommer en sommer så varmer och så milld
Der växer up en lilja
Det bodde en bonde allt söder om ö
Det bodde en enka allt söder under ö
Det bodde en fru allt söder under ö
Det bodde en fru allt öster öfver sjö
Det bodde en Fru uppå en ö
Det bodde en gubbe i Upland
Det bodde en gubbe i vestanfjellskog
Det bodde en Herre i Linneve stad
Det bodde en herre långt söder under ö
Det bodde en herre på Österwalla ö (flera varianter)
Det bodde en Herre vid Hamburga bro
Det bodde en jungfru så högt upp i land
Det bodde en skälm ibland alla
Det bodde en spåqvinna uti vårt land (flera varianter)
Det bodde sju röfvare allt uppå en skog
Det bodde sju röfvare vid en strand (flera varianter)
Det ett är mest som grämer mig
Det gick en jungfru i gröna lunden
Det gick ett skepp från Gibraltars stad
Det gingo ett par systrar till sjöstranden ner
Det hände sig uti Stockholms stad
Det hände väl sig uti Stockholms stad
Det kom ett skepp från Gibraltars stad
Det kommer en Kressman ridandes
Det ligger ett slott i österrik
Det satt én dufva allt på en qvist
Det satt en fogel på liljeqvist
Det sitter en fogel på liljoneqwist (flera varianter)
Det tjente en piga uppå Halländska bet
Det var allt om en Lördagsafton
Det var den lilla Karin (flera varianter)
Det var den lilla Lisa och hennes kära mor
Det war den unga Herr Peder
Det var en Lördagsafton (flera varianter)
Det war en Söndagsafton
Det var en Söndagsmorgon (flera varianter)
Det var två ädela konungabarn
Det växte up en lindorm på jungfrunes gård
Det är så mången fara
Drottning Dagmar
Drottning Dammon hon ligger i Rimstad sjuk
Du aftonens stjerna!
Du Lilla Kyrkosocken, du är en rolig tröst
Du som i höghet tror sällheten winnas
Duvans sång (flera varianter)
En flicka, som har hafvit de friare fem
En hvar som vill veta hvad kärleken är
En jägare gick sig att jaga
En krigsman han bör hafva
En krigsman så bold och en Fröken så grann (flera varianter)
En liten kärleksvisa jag skrifver till dig
En liten sång jag sjunga vill
En liten tid i verlden
En liten vacker visa jag nu sjunga vill
En och två och tre och fyra
En riddare gick vid bäckens strand
En tid jag tjent en herre
En visa jag nu sjunga vill (flera varianter)
En visa jag sjunger uti min enslighet
En visa jag vill sjunga och skrifva si så här
En visa vill jag sjunga Allt om en flicka skön
En visa vill jag sjunga för sällskapet här
En visa vill jag sjunga och skrifva si så här
En visa vill jag sjunga Om tal i skriften finns
En visa vill jag sjunga som nyligen är gjord (flera varianter)
En visa vill jag sjunga Tör hända hon blir Lång
En älskelig vän uti verlden jag har
Ena täcka däka vill jag ha
Ensam i min låga koja
Ett bref af kärlekslängtan stor
Ett gott nytt år
Fru Maja Greta gångar sig åt storgatan fram
Fru Margreta hon gångar sig båd' åter och fram
Fru Rinna lilla talte till tärnan sin
Från Gottland vi lyckeligt marcherade
Från min födelsort så har jag vandrat
Fröken Adelin hon gångar sig i rosende lund
Fröken Adelin hon gångar (sig) i örtagård
Fröken Adelin hon gångar sig i örtagård
Fröken Adelin hon gångar sig åt rosande gård (flera varianter)
Fröken Adelin hon gångar sig åt örtagård
Fröken Adelkin hon talte till tärnan sin
Fyra daler har jag supit up
För ack om jag vore den rickaste kar
För Riddaren och Jungfrun de möttes uppå äng
Förgäfves uppå stigen jag dig att möta går (flera varianter)
Förgäfves uppå stigen jag dig till mötes går
God dag min vän och kära älskarinna
God morgon på Er kära fär
Gosse din tro är bruten
Grimborg
Grimborg han sade till stallbrodren sin
Gubben och gumman talades vid
Havsfruns tärna
Helena hon gångar sig åt sjögestrand (flera varianter)
Herr Adelin han tjente på konungens gård
Herr Hillerbrand han skjuter sin snäcka ifrån land
Herr Hjelmen han tjente på konungens gård
Herr Karl gångar sig för sin Moder
Herr Karl han går för sin fostermor in
Herr Lage och Jon
Herr Lager han tjente i Konungens gård (flera varianter)
Herr Lagerman och jungfrun de möttes uppå bro
Herr Lagerman och jungfrun de möttes åt på bro
Herr Magnus han går sig till rosende lund
Herr Malcom han sadlar sin gångare grå
Herr Malkum han rider sig åt rosende lund
Herr Olof han gångar sig åt lunden och ler
Herr Olof han rider sig åt rosengröna lund
Herr Olof och älvorna
Herr Peder, han gångar på sin fostermoders golf
Herr Peder han sadlar sin gångare grå
Herr Peder han talte till moderen så
Herr Peder han tjenade i Konungens gård
Herr Peder han tjente i konungens gård
Herr Peder och fru Malfred
Herr Peder och hans syster
Herr Peder och Kerstin de sitta öfver bord
Herr Peder och liten Cherstin de sutto till bords
Herr Peder och liten Kerstin de sutto öfver bord
Herr Redderbold han tjente på Konungens gård
Herr Waldemar han sadlar sin gångare grå
Hertig Liljebrand han tjente på Konungens gård
Hertig Magnus och trollen
Herting Olof han gångar sig på gården och låter
Hur du vänder dig och hur du svänger dig (flera varianter)
Hur kan jag vara nöjder
Huspigan är en wacker flicka
Hvad glada muntra nöjen
Hwar har du varit den långa natt
Hvar har du varit så länge Dotter lilla kind
Hvar har du varit så länge? Gåsa lilla hvita
Hå hå, jag är nu femtio år
Här är en som int’ är ledsen ändå
Hör till, I Kristne goda
I en lund vid en bäck
I en socken bor en Bonde
I Rodala Socken och Valkinda by (flera varianter)
Inte vet jag hur länge jag bör tro
Inte vill jag gifta mig än
Ja du har varit min bästa wän
Ja frägger fahn ätte Herrgåhls Ohla
Ja ingen kan tänka ej heller nån kan tro
Ja skulle säje att min gubbe do
Ja tusende gånger när jag mig påminner
Jag borde ej skrifva, som inte är lärd
Jag gick mig ut Af bara ideliga älskog
Jag gick mig ut en afton att spasserande
Jag gick mig ut i lunden Att höra fogla sång (flera varianter)
Jag hafver ingen kärare allt uppå denna jord
Jag sitter i min enslighet
Jag står i tusen tankar
Jag såg ett ljus i österland (flera varianter)
Jag tjente hos en bonde
Jag tror jag får börja
Jag var mig så liten jag miste min mor
Jag war wäl inte mer än på mitt fjortonde år
Jag vet väl en gosse så fager och så fin
Jag vet väl hvar som står ett slott
Jag vill nu om falskheten skrifva
Jag är en liten lilja (flera varianter)
Jag är husar till lif och själ
Jag ömkar den som är en dräng
Jungfrun gångar sig åt högan berg
Jungfrun hon gångar på högan berg (flera varianter)
Jungfrun hon gångar sig åt högan berg
Jungfrun hon gångar sig åt sjögestrand
Jungfrun hon går sig åt Kyrkan in
Jungfrun hon går sig åt sjögestrand
Jungfrun satt i fenstret och sydde på silket röd
Jungfruns förvandling
Kalundela talte till moder sin så
Karin lilla stod uti qvarnen och mol
Kerstin stalldräng
Klippingshandskar jag Er lofvar
Kom min lilla Sissa du
Konungen och Hertigen de sutto till bords
Konungen skulle till Vidingste fara
Kråkan sitter på kyrkotak
Kung Gustaf Adolph tänkte Sjelf taga sig en brud
Kung Gustaf för sann
Kung Karl och klosterrovet
Kung Ring han satt i högbänk
Kärlekens låga som mången hafver sårat
Lasse lille sade till sin broder
Lasse låg på ugnen
Liksom en liten lilja
Lille Karen, lille Karen, gå dansen för mig
Lilla Lisas moder hon sade så
Lilla vackra flicka om du vill
Liten Cherstin hon går och funderar uppå
Liten Karin
Liten Karin hon går sig på Konungens gård
Liten Kerstin hon låter sig manskläder skära
Liten Kerstin hon rider till Konungens gård
Långt borta är jag kommen
Långt uppe i norden på fjellryggens topp
Låt oss lustiga vara
Malena hon hade en stjufdotter rik
Man, man är' vi
Maria gångar sig åt Källaren (flera varianter)
Maria går sig åt källeflo
Maria hon gångar åt källaren
Med en blomkrans sedan fick
Med sorgse ton jag sjunga vill
Med såradt mod och tunga steg
Men hör Du liten Karin
Michaelidagen, som faller in i år
Mig lyster i lunden att vara
Mig tycktes i lunden ha varit
Min kärlek den leker som löfven uppå lind
Min vandring nu här slutad är
Mormor, som ansade pullorna små
Månda’n och Tisda’n gesällerna spatsera
Märtha lilla hon sig ängslar
Nog vet jag hvad jag borde vara
Nu har jag tatt mej för ett annet rå
Nu kommer första friaren
Nu reser jag bort
Näcken bortför jungfrun (flera varianter)
Näcken förför jungfrun
När dagen hafwer ändat
När gossarna ta hyra
När jag var en liten dräng
När jag war en liten gosse
När jag va’ en liten pilt
O du käcka Leijonhufvud
O Jesu! o Jesu! hvad är det för en röst
O lifsens ljus vår Jesu kär
Och brefvena de gingo både hastigt och fort
Och bondens getpiga hon gångar sig vall
Och båtsmän de skifta sina åror till att ro
Och det var Riddare Tynne
Och Eder vill jag gifva en skjorta så fin
Och flickan gick åt ängen
Och Flickornas kärlek och liljan så skön
Och getpigan gångar sig med getter och får
Och gubben kom från skogen hem
Och gubben skulle täcka badstutak
Och Gud nåda mej för mina barn små
Och hafsfruen gack sej till ungersven fram
Och hertingen han gångar sig åt kammaren in
Och Hertingen han rider sig på Torparens gård (flera varianter)
Och hertingen och Jungfrun taltes vid uppå bro
Och Hertingen rider sig åt hafsstranden ut
Och Hertingen rider sig åt Torparens gård
Och Hertingen sökte i femtonde år
Och hvar har du varit, Dotter ädla min
Och hör du, liten båtsman (flera varianter)
Och hör du liten båtsman
Och hör du liten gångarpilt
Och hör nu på du Svenske man
Och jungfrun gick på berget
Och jungfrun gångar sig åt högan berg
Och jungfrun går på högan berg
Och jungfrun hon gångar på sjöastrand
Och jungfrun hon gångar sig åt bryggan efter sand
Och jungfrun hon gångar sig åt sjögestrand
Och jungfrun hon går till sjögestrand
Och jungfrun hon skulle sig åt ottensången gå
Och jungfrun hon talte till sin broder så
Och jungfrun hon talte till sjömannen så
Och jungfrun satt i kammaren
Och Jungfrun står vid sjögestrand
Och kom nu gosse så ska vi gå
Och kom te mej om Söndag qwäll
Och konungen han skulle åt främmand land fara
Och Konungen och Drottningen de sutto till bords
Och Konungen skulle åt främmand land fara
Och kära du, min Svärfar
Och kära mor i spiseln
Och Lagerwall och jungfrun de möttes åt på bro (flera varianter)
Och Lemberg skulle resa bort
Och Lilla Lisa och hennes kära mor
Och lärkan hon sjunger
Och Michaelidagen som faller in i år
Och Mikaeli dag, som faller uti höst
Och necken han gångar sig till Elfvabostrand
Och nog kunde jag välle råda mig sjelf
Och när som de kommo till tvättesten
Och orderna de kommo både hastigt och snällt
Och röj bort bord och röj bort stol
Och skepparen han seglar och lilla jungfrun samm
Och skepparen han tager sina ådror att ro
Och Skepparn får i årorna
Och Staffan var en stalledräng
Och stallbroder talte till stallbroder sin
Och Steg lille for till Allemo ting
Och stjernorna på himmelen
Och Stylter han förde ett litet stycke bröd
Och systren hon talte till systeren så
Och tag du nu din bössa
Och Thorsdagen den femtonde
Och tjenaren han talade till spåqvinnan så
Och Töreses döttrar i Vänge
Och ungersven han far sig åt grönaste äng
Och ungersven han gångar sig i grönaste äng
Och ungersven han gångar sig åt grönaste lund
Och ungersven han rider sig till hafsfruens gård
Och ungersven och jungfrun de möttes på bro
Och ungersven och jungfrun de möttes utpå bro
Och Ungersven och Jungfrun de möttes åt på bro
Och Ungersven tager bössan
Och ungersven utvalde sig en rosande röd (flera varianter)
Och vill inte du så vill fälle jag
Och vill ni veta hvad folk vi är
Och väl så vet jag hvar sju röfvare
Och åskan dundrar
Olof Adelin han tjente uppå Konungens gård
Om aftonen när allting var stilla och tyst
Om alla berg och dalar de vure utaf gull (flera varianter)
Om alla berg och dalar vure vända uti gull
Om Michaelidagen, som faller in i år (flera varianter)
Oväntad bröllopsgäst
Per Tyresas döttrar i Wänge
Ramunder han vure sig en bättre man
Redder Ohler han seglar sig söder om en ö
Ren sexton år det är i dag
Riddar Tynne
Riddar Olof han rider sig söder om ö
Riddar Olof han rider sig söder utom ö
Ridder Olof han rider sig allt söder om en ö
Ridder Olof han rider sig åt sunnan skog
Ro, ro te fager sjö
Ro ro till skära
Rosea lilla tjente på konungens gård
Rosia lilla tjente på konungens gård
Rudegull seglar bort
Sara lilla Sara lilla sjung du för mej
Sara, lilla sara lilla, sjung du för mej
Sara lilla åt qvarnahuset går
Sjung liten fogel på grönan qvist
Skomakaren han kommer med hela sin rad
Skön Anna hon går sig åt sjöastrand
Sofia talte till Konungen så
Soldaten han sig ifrån kriget kom
Soldaten hem ifrån kriget kom
Staffa var en stalledräng (flera varianter)
Statt stilla, du yngling (flera varianter)
Stjernorna på himlahvalfvet
Stolts Margareta drunknar
Stor under jag Er säga vill
Sven Svanevit
Sven Svanvik han gångar sig den vägen fram
Sverges Kung! Din lifvakt syns på fältet tåga
Så gick jag mig åt lunden grön
Så kom te mej i måra qväll
Så var jag nu en så fager unger sven
Säg mig utaf de fyra? Fyra äro fyra evangelister
Till himmelen dit längtar jag
Till stads for Nippertippan
Tro ej min vän jag krusar dig
Trött jag wandrade på lifvets stig
Två ting för en vän till att välja
Täcka flicka, lilja skön
Unga Hertingen rider sig till sjögestrand
Uppå vår ort vid en herrgård
Utvalda lilla Vän
Vackra jungfru, lilla Vänsko
Wakthultavisan
Wi ska supa sjunga och spela
Å skulle de vare Vårs Herres behag
Åh jänta åh ja
År sjuttonhundrasjuttiosju