Salmunds visa

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


Salmunds visa sjungs på Kampen i ringen av ätten Ödis. Den handlar om Ödissyskonens ståtlige farbror. Sången är skriven av Adam Nathansson.

Salmunds visa

Salmunds visa
Text: Adam Nathansson
Musik: Adam Nathansson

Inspelning:

Store starke Salmund
Han vässade sitt spjut
han samla sina hirdmän
och foro västerut

Salmund slåss i Valhall
han dricker Odens mjöd
Och Särimners kött
och Heidruns blött
och gläds sin egen död

Där träffade han norrmän
som reste kyrkan hög
den satte han i lågor
för att visa att han dög

Salmund slåss i Valhall...

Sen segla han till England
och ätten ej han svek
hans klingor blevo röda
och engelsmännen skrek

Salmund slåss i Valhall...

Sen foro han till Frankland
fem drakskepp var han stark
få rorsmän hade fallit
och färgat engelsk mark

Salmund slåss i Valhall...

En stenbygd gård han finna
med kvinnor klätt i vitt
han slog dem alla döda
och hans midgårdsorm fick sitt

Salmund slåss i Valhall...

Salmund föll i Frankland
i strid mot kungens här
han kände ingen fruktan
och av detta mod vi lär!