Allmänt

Som deltagare på Tempelplatsen tar du självklart del av den information som kommer i mejl och som finns på hemsidan och forumet.

Det är din roll, och inte du som spelare, som fattar beslut under lajvet och andra roller fattar beslut som påverkar din roll. Det din roll gör får konsekvenser. Det händer att man är missnöjd med konsekvenser som ens roll får ta, men om man ser det som ett spelskapande element kan det lätta lite på missnöjet. Om du ändå känner att du behöver avstyra någon annas spel, bryt spelet och påpeka det med hjälp av våra stopp-ord. Respektera stopp-ord och ta god hänsyn till andra spelare på lajvet.

Ingen roll ska behöva ha anledning att ta livet av någon annan roll under lajvet. Du kan spela en roll med onda avsikter, men försök undvika att ge andra roller anledning att önska livet ur din roll. Om någon annan roll ger dig anledning att önska livet ur den, se efter om det finns lösningar som är mer spelskapande än rent dråp.

Lajvet är öppet för minderåriga. Mer information om det finns i dokumentet Minderåriga på “Sagor från Faerûn: Tempelplatsen”. Som deltagare vill vi att du tänker på följande:
- Din roll vet att det finns barn i närheten och tar hänsyn till det. Se till att din roll anpassar sig efter barn i närheten på ett sätt som stämmer överens med hur man bör anpassa sig OFF.
- Var hjälpsam gentemot barnen genom att involvera dem i spelet lika mycket som du involverar andra vuxna i spelet - skapa relationer även till barnens roller.
- Var extra tydlig gentemot barnen med vad som är IN och vad som är OFF.

Okej och inte

Följande får förekomma på lajvet:

 • Hårt verbalt spel
 • Spelad fylla
 • Inlajvrasism, dvs rasism som riktar sig mot lajvkulturerna, inte offattribut
 • Ett fåtal offiga saker, exempelvis någon form av värmekälla på värdshuset

Följande ligger i gränslandet:

 • Bofferstrid: Det är inte föredraget att lösa konflikter eller intriger genom fysiska överfall/strid, men om en sådan situation ändå uppstår har vi ett stridsregelsystem som tillämpas. Läs därför igenom stridsreglerna inför lajvet (länk längre ner). Ni kan också välja att lösa sådant i sidospel. OBS: Om någon roll går ner så illa att den dör är det här en kampanjvärld där det finns magi som gör att personer kan återuppstå.
 • Flörtspel/sexuellt spel: Det är inte tillåtet att IN-flörta med någon utan att kolla OFF med personen om det är okej. OFF-flört ska ske OFF, inte IN.
 • Hårt fysiskt spel: Använd inte din egen styrka för att hota fysiskt, utan spela teater. Det är inte den som utsätter någon som signalerar hur hårt spelet blir, utan den som blir utsatt som spelar upp hårt spel utifrån vad den är bekväm med. Tänk också på att småbarnen inte ska behöva bevittna att deras föräldrar blir hotade!

Följande får inte förekomma på lajvet:

 • Mord/dråp (anspelningar är okej), permanent karaktärsdöd. Men tänk på att din roll inte vet att den inte kommer att dö! Spela på att det finns risk för att dö.
 • Sexism, transfobi och homofobi m.m., varken IN eller OFF
 • Spel på eller anspelningar på sexuellt våld
 • Spel på att amning skulle vara något annat än ett naturligt sätt för små barn att få mat på. Negativa attityder mot amning ska varken förekomma IN eller OFF.
 • Fysiska hot inför småbarn: Småbarn ska inte få bevittna att deras föräldrar blir fysiskt hotade.
 • Off-rasism, missgynnande pga off-attribut
 • Lajvet har alkoholförbud i enlighet med områdets regler.
 • Tobaksrökning är inte tillåten på området. (Allergi finns!)

Stoppord och IN/OFF

Dessa stoppord förekommer på lajvet:

 • OFF - Betyder att man lämnar spelet en stund och vill reda ut något OFF/säga något OFF, för att sedan gå IN igen. För att visa hänsyn till åskådares inlevelse kan det vara bra att dra personen åt sidan innan man går OFF för ett OFF-samtal, men var inte rädd för att använda OFF ändå. Hellre ett OFF för mycket än ett OFF för lite! OFF är det viktigaste stoppordet och kan även användas för att signalera sådant som också kan signaleras med grönt/gult/rött.
 • Grönt - Betyder att du är okej med eventuellt spel som pågår, om det behöver förtydligas. Signalen används främst som en fråga - "Grönt?" - om man vill kolla av med en medlajvare att den är okej med det som den utsätts för av dig.
 • Gult - Betyder att spelet/scenen inte behöver avbrytas, men att medlajvaren behöver tagga ner, och inte ska gå längre i det den utsätter dig för.
 • Rött - Betyder att spelet/scenen omedelbart ska avbrytas. Kan leda till att man vill gå OFF, men måste inte leda till det.

Vi strävar efter att alla är i roll genom hela lajvet. Det innebär exempelvis att man inte sitter inne på värdshuset och pratar OFF-grejer och att de visor man väljer att sjunga inte ger för mycket OFF-vibbar.

Eftersom många har sminkroller kommer sovandet inte att vara helt IN. Samtala i respektive stuga/sovsal om hur ni löser det. När man kikar in i stugorna ska det se IN ut.

Utrustningsmarkörer

På lajvet kommer utrustning att kunna markeras. En vanligt förekommande markör på lajv är OFF-runan, se länk. Den kan användas på det här lajvet men är inte obligatorisk. Istället har vi ett system med färgade band som sänder liknande signaler. Dessa band hämtas ut när du checkar in.

 • Vitt band - markerar ett intrigföremål eller annat föremål som får stjälas under lajvet. Sådana föremål får inte gömmas undan! Om de ändå läggs ner i någon slags förvaring ska denna också markeras med vitt band. Den utrustning man har på sig är också okej att genomsöka, så länge den inte har en OFF-runa eller den som blir visiterad inte går OFF/signalerar RÖTT. Vitt band som sitter på en sak som andra saker förvaras i signalerar att det är okej att öppna denna för att titta inuti. Brygder (potions), magiska pergament och pengar har inte vita band, men samma regler gäller för dem.
 • Lila band - markerar ett föremål som har magiska egenskaper. Sådana föremål får behandlas på samma sätt som ett föremål med vitt band. Det får alltså stjälas och ska inte gömmas undan.
 • Rött band - markerar något som är låst och därmed inte kan öppnas utan färdigheter i att bryta sig in. Kan alltså vara dörrar, skrin etc. Beroende på antalet knutar på bandet krävs olika grad av färdighet för att låsa upp låset. Låset tar den tid att öppna som knutarna tar att knyta upp.

Föremålen lämnas in i arrstugan omedelbart efter lajvbryt för att bli återbördade till sina rätta ägare.

Stridsregler

Stridsreglerna för eventuella stridsscener på lajvet hittar du i detta dokument: Stridsregler.

Sidospel

Sidospel är spelledda blackbox/bordsrollspelsliknande scenarier som sker i arrstugan. De spelleds av Kenny Lee Iker (IN: rödmagikern Nakhotep Amun-Ka). För att sätta igång ett sidospel drar man honom åt sidan under lajvet och bokar det OFF. Hitta gärna på en lämplig IN-anledning för att ta honom åt sidan, vad som helst.

I sidospelen kommer regelsystemet Pathfinder Roleplaying Game (ibland kallat D&D 3.75) att användas. Rollformulären för detta kommer arr ha hand om.

 

 

 

 

© 2016 Solvej von Malmborg