Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, Faerûn - hjälp, jag förstår inte!

Vi har skrivit ihop ett dokument som innehåller den information som är mest väsentlig för det här lajvet: I Introduktion till Faerûn och Dungeons & Dragons kan du läsa mer om världen och regelsystemet. Där finns det även länkar till olika resurser på webben där du kan lära dig mer.

Lajvet utspelar sig år 1372 DR i Eklunda i Misteldal (karta), ett av Dalländerna i centrala Faerûn (karta). I möjligaste mån kommer geografiska namn att översättas till svenska.

Dungeons and Dragons (D&D) är ett vida spritt amerikanskt regelsystem för bordsrollspel med gamla anor. Det har hunnit ligga till grund för många datorspel och lajv, och spelas även i tv-serien "Big Bang Theory". För D&D har det utvecklats ett antal campaign settings, av vilka Forgotten Realms intar en särställning. De flesta äventyr utspelar sig på kontinenten Faerûn. Genom valet av setting har vi bonusen att hela fiktionen redan finns tillgänglig på internet. Den som vill grotta ner sig i specialkunskaper kan göra det (men kom ihåg att bara läsa på fram till år 1372 DR!), men för den som bara vill lära sig det den behöver veta för just det här lajvet finns information på den här hemsidan.

Religion

Faerûns religion är polyteistisk. Man tror alltså på många gudar samtidigt. Gudarna kan vandra omkring bland de dödliga. De är mäktiga inom sin "domän", alltså det de är satta att bevaka, men de är inte odödliga. Många väljer en gud som sin skyddsgud, som är den som de vänder sig till i sina böner och i sina offer i första hand, men om man vill något som ligger utanför den gudens domän behöver man vända sig till en gud som har det inom sin domän.

Olika raser och i vissa fall även olika folk kan ha olika uppsättningar av gudar, s.k. panteoner. Exempelvis finns det en alvisk panteon och en dvärgpanteon. De gudar som ens roll kan dyrka och svära sig till finns beskrivna i boken Faiths and Pantheons av Eric L. Boyd och Erik Mona.

I det här dokumentet finns en sammanställning av det som deltagarnas roller ska känna till om olika gudar.

Språk

Folk i Faerûn är i allmänhet språkligt begåvade och behärskar ofta flera språk, och alla är läs- och skrivkunniga. Under lajvet kommer det regionala språket "Chondathan", som är vanligt i Dalländerna, att utgöras av det svenska språket, medan det universella handelsspråket "Common" representeras av engelska. Om du hör någon sjunga en sång på engelska är den alltså på "Common". Eventuella termer som vi missat att översätta men behöver använda ändå väljer vi alltså att säga på “Common” - problem solved! ;)

Musik

Vi ser väldigt gärna att det sjungs och spelas under lajvet. Vi har ställt upp följande riktlinjer för musiken på lajvet:

  • Alla akustiska instrument som kan smälta in i fantasymiljön tillåts, men fråga gärna först.
  • Det finns inga särskilda preferenser vad gäller ton- eller taktarter.
  • Både sånger på svenska (chondathan) och engelska (common) fungerar bra. Fråga arr om du vill sjunga på något annat språk.
  • Sångtexter tillåts inte om de innehåller sexism, homofobi, transfobi eller sexuellt våld. Anspelningar på inlajv-rasism tillåts, men räkna med att drabbade roller reagerar.
  • Sångtexter tillåts inte om de innehåller personnamn, ortsnamn, varelsenamn, företeelser eller dylikt som inte passar in i fiktionen. Det går bra att byta ut sådana namn till namn som passar i fiktionen så att man ändå kan sjunga sångerna.
  • En del låtar ger för mycket off-vibbar åt olika personer. Tänk efter ordentligt innan du väljer att sjunga/spela en låt: Vilka associationer kommer den att väcka hos dina medspelare? Är det för uppenbara off-associationer bör du undvika sången.
  • Sjung hellre än bra.

lajvmusikwikins sida om Tempelplatsen finns repertoarförslag för inövning och inspiration. Om det är något du funderar över får du väldigt gärna ta kontakt med Solvej (huvudarrangören), exempelvis för att bolla lämplig repertoar.

Eklunda och Misteldal

Om Eklunda och Misteldal kan du läsa i geografiutskicket. Om du har behov av att veta mer om Misteldal rekommenderas den här länken till en annan sida (på engelska).

Översättning

I följande dokument finns lajvets officiella översättningar av exempelvis raser och geografiska namn: Översättning.

Tideräkning

Tideräkningen på lajvet utgår från Harptos kalender (se Calendar of Harptos på Forgotten Realms Wiki). Däremot kommer vi att använda de svenska namnen på månaderna, och hävda att månaderna heter så på det lokala språket chondathan. Året organiseras dock på samma sätt som enligt Harptos, vilket innebär att varje månad har 30 dagar och att det finns fem extradagar, nämligen Midvinter (mellan januari och februari), Gräsgrönskan (mellan april och maj), Midsommar (mellan juli och augusti), Högskörd (mellan september och oktober) och Månfestivalen (mellan november och december). De "riktiga" månadsnamnen i världen är traditionella och används av de lärda och sådana som reser över hela kontinenten, så om månaden "april" kan man få höra någon säga "Tarsakh" ibland, även om månaden också kan heta "april" på det allmänna språket common.

 

 

 

 

 

 

© 2015-2016 Solvej von Malmborg